สรุปผลประเมิน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 90,381.3829,908.8066.9 %ผ่าน5,589.17804.8185.6 %ผ่าน
รวม 90,381 29,909 66.91 % ผ่าน 5,589 805 85.60 % ผ่าน