สรุปผลประเมิน กรมบังคับคดี เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมบังคับคดี 253,442.05133,000.0047.5 %ผ่าน8,356.273,330.8660.1 %ผ่าน
รวม 253,442 133,000 47.52 % ผ่าน 8,356 3,331 60.14 % ผ่าน