สรุปผลประเมิน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน114,646.2130,020.4073.8 %ผ่าน4,829.39584.8987.9 %ผ่าน
สพ.กรุงเทพ ฯ42,039.4323,565.0043.9 %ผ่าน962.16780.8618.8 %ไม่ผ่าน
รวม 156,686 53,585 65.80 % ผ่าน 5,792 1,366 76.42 % ผ่าน