สรุปผลประเมิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 428,130.53176,000.0058.9 %ผ่าน8,909.694,142.3453.5 %ผ่าน
รวม 428,131 176,000 58.89 % ผ่าน 8,910 4,142 53.51 % ผ่าน