สรุปผลประเมิน สำนักงานกิจการยุติธรรม เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 86,969.7928,782.5766.9 %ผ่าน4,866.91333.9493.1 %ผ่าน
รวม 86,970 28,783 66.91 % ผ่าน 4,867 334 93.14 % ผ่าน