สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 146,211.0987,767.0040.0 %ผ่าน7,396.385,767.7222.0 %ผ่าน
สำนักงาน ป.ป.ส. (บางรัก)ไม่ครบ561.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ133.01ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานปปส. (ทุ่งสองห้อง)11,519.5734,000.00-195.1 %ไม่ผ่าน4,199.861,271.0169.7 %ผ่าน
รวม 157,731 121,767 0.00 % รายงานไม่ครบ 11,596 7,039 0.00 % รายงานไม่ครบ