สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน232,827.8180,954.0065.2 %ผ่าน6,236.39305.9095.1 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ9,002.866,759.0224.9 %ผ่าน1,266.0280.7593.6 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร27,941.006,429.7477.0 %ผ่าน1,896.79239.4087.4 %ผ่าน
รวม 269,772 94,143 65.10 % ผ่าน 9,399 626 93.34 % ผ่าน