สรุปผลประเมิน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน108,574.7194,000.0013.4 %ไม่ผ่าน6,430.242,324.5363.8 %ผ่าน
รวม 108,575 94,000 13.42 % ไม่ผ่าน 6,430 2,325 63.85 % ผ่าน