สรุปผลประเมิน สำนักงานประกันสังคม(สปส.) เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)810,063.63387,337.0052.2 %ผ่าน14,872.243,731.5974.9 %ผ่าน
รวม 810,064 387,337 52.18 % ผ่าน 14,872 3,732 74.91 % ผ่าน