สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม353,944.81189,620.0046.4 %ผ่าน6,636.606,025.669.2 %ไม่ผ่าน
รวม 353,945 189,620 46.43 % ผ่าน 6,637 6,026 9.21 % ไม่ผ่าน