สรุปผลประเมิน กรมศิลปากร เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมศิลปากร 118,933.30104,607.0012.0 %ไม่ผ่าน5,032.62795.0084.2 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน8,561.191,600.4781.3 %ผ่าน491.85100.1479.6 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส5,044.67164.0096.7 %ผ่าน118.540.9599.2 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก7,771.3410,405.00-33.9 %ไม่ผ่าน343.55162.0052.8 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร8,410.715,253.0037.5 %ผ่าน952.3038.9695.9 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น12,325.824,070.2167.0 %ผ่าน408.9929.2292.9 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม12,278.13755.4293.8 %ผ่าน446.8881.1781.8 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา16,682.213,182.1480.9 %ผ่าน501.13276.4344.8 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี7,019.891,238.0182.4 %ผ่าน294.1482.7071.9 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร8,820.533,304.0062.5 %ผ่าน569.2937.5493.4 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่13,439.7111,523.0014.3 %ไม่ผ่าน2,259.24410.8881.8 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา6,522.31777.0088.1 %ผ่าน1,146.450.9599.9 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง11,014.147,208.4234.6 %ผ่าน462.1766.6085.6 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช11,226.875,298.0052.8 %ผ่าน892.4753.6994.0 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน12,439.391,298.7089.6 %ผ่าน1,636.1196.8294.1 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า8,308.528,062.803.0 %ไม่ผ่าน1,265.69114.0091.0 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง16,082.878,147.9649.3 %ผ่าน1,367.90288.5678.9 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี8,576.692,227.0074.0 %ผ่าน268.4578.0670.9 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร39,092.90110,661.00-183.1 %ไม่ผ่าน1,524.13162.0089.4 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี28,464.587,720.0772.9 %ผ่าน965.37387.5559.9 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์7,912.023,768.0052.4 %ผ่าน259.3528.5089.0 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช8,066.171,381.2882.9 %ผ่าน718.620.9599.9 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี8,647.663,876.0055.2 %ผ่าน561.41107.1180.9 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย12,525.873,630.2371.0 %ผ่าน607.60237.5060.9 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์5,215.82489.0090.6 %ผ่าน92.7135.1562.1 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด8,977.524,716.0047.5 %ผ่าน1,974.6726.7798.6 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี9,798.742,354.0076.0 %ผ่าน408.0428.5093.0 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง11,931.6913,469.00-12.9 %ไม่ผ่าน2,866.9269.1197.6 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี9,479.352,376.0074.9 %ผ่าน269.469.0096.7 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 11,251.841,645.8185.4 %ผ่าน380.1666.2682.6 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล6,889.482,022.9670.6 %ผ่าน131.1658.7555.2 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์15,955.2618,633.00-16.8 %ไม่ผ่าน2,602.6688.5096.6 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี11,346.4314,920.00-31.5 %ไม่ผ่าน265.8966.0875.1 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์9,576.253,413.4064.4 %ผ่าน1,230.23277.5277.4 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย8,179.405,587.0531.7 %ผ่าน441.4526.6494.0 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป14,515.9318,637.00-28.4 %ไม่ผ่าน28,770.2557.0099.8 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี6,909.46528.0092.4 %ผ่าน270.9657.5178.8 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี9,293.222,545.9272.6 %ผ่าน477.3471.2585.1 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง12,457.9812,389.690.5 %ไม่ผ่าน814.16172.5078.8 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก10,265.443,037.6070.4 %ผ่าน856.2283.5590.2 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สุพรรณบุรี8,508.871,055.0987.6 %ผ่าน196.8067.3965.8 %ผ่าน
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี9,059.4719,776.16-118.3 %ไม่ผ่าน521.87114.0078.2 %ผ่าน
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา6,361.505,200.0018.3 %ไม่ผ่าน455.2015.5396.6 %ผ่าน
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 216,402.2810,068.00-57.3 %ไม่ผ่าน5,319.751.00100.0 %ผ่าน
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์6,069.462,156.2864.5 %ผ่าน670.095.5899.2 %ผ่าน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี6,236.93800.0087.2 %ผ่าน5,345.911.00100.0 %ผ่าน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี4,836.432,564.0047.0 %ผ่าน575.6326.5995.4 %ผ่าน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช14,617.7557,600.00-294.0 %ไม่ผ่าน631.03118.7681.2 %ผ่าน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่5,326.613,952.0025.8 %ผ่าน193.8021.0189.2 %ผ่าน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง9,269.295,057.0045.4 %ผ่าน1,230.260.9599.9 %ผ่าน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยะลา7,593.911,972.3174.0 %ผ่าน777.614.5099.4 %ผ่าน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา7,077.432,912.0058.9 %ผ่าน1,152.5240.3896.5 %ผ่าน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา6,192.181,606.5274.1 %ผ่าน318.095.4598.3 %ผ่าน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี5,748.961,535.5073.3 %ผ่าน9,511.6126.7699.7 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา 2,384.931,280.0046.3 %ผ่าน56,554.8453.8399.9 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ6,077.251,000.0083.5 %ผ่าน187.980.9599.5 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 1,875.151,316.4029.8 %ผ่าน18,639.88222.4298.8 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา4,128.982,432.0041.1 %ผ่าน2,682.0326.9799.0 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง1,837.782,136.00-16.2 %ไม่ผ่าน17,096.7113.4099.9 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม1,833.201,349.0026.4 %ผ่าน19,174.0966.4799.7 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา2,003.831,600.0020.2 %ผ่าน8,712.460.95100.0 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 5,639.661,135.2679.9 %ผ่าน347.7342.8887.7 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช1,596.492,119.15-32.7 %ไม่ผ่าน34,547.470.95100.0 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี6,914.463,102.5955.1 %ผ่าน1,239.3688.2492.9 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี4,042.675,003.20-23.8 %ไม่ผ่าน23,414.5524.5499.9 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่3,296.887,687.30-133.2 %ไม่ผ่าน586.8526.6295.5 %ผ่าน
รวม 705,144 563,339 20.11 % ผ่าน 275,031 5,849 97.87 % ผ่าน