สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม216,970.2032,000.0085.3 %ผ่าน14,900.38828.0094.4 %ผ่าน
รวม 216,970 32,000 85.25 % ผ่าน 14,900 828 94.44 % ผ่าน