สรุปผลประเมิน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 115,431.47199.0099.8 %ผ่าน4,938.82566.6288.5 %ผ่าน
รวม 115,431 199 99.83 % ผ่าน 4,939 567 88.53 % ผ่าน