สรุปผลประเมิน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ152,868.84148,000.003.2 %ไม่ผ่าน6,123.83319.0094.8 %ผ่าน
รวม 152,869 148,000 3.18 % ไม่ผ่าน 6,124 319 94.79 % ผ่าน