สรุปผลประเมิน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี113,614.2379,585.0030.0 %ผ่าน5,836.181,595.2272.7 %ผ่าน
รวม 113,614 79,585 29.95 % ผ่าน 5,836 1,595 72.67 % ผ่าน