สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ182,121.95268,709.00-47.5 %ไม่ผ่าน8,643.92641.7492.6 %ผ่าน
รวม 182,122 268,709 -47.54 % ไม่ผ่าน 8,644 642 92.58 % ผ่าน