สรุปผลประเมิน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา85,877.7937,000.0056.9 %ผ่าน5,435.96219.6896.0 %ผ่าน
รวม 85,878 37,000 56.92 % ผ่าน 5,436 220 95.96 % ผ่าน