สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน243,809.31295,590.34-21.2 %ไม่ผ่าน10,860.73920.0091.5 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร15,020.458,610.0042.7 %ผ่าน1,012.33253.1775.0 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 150,223.3914,346.0071.4 %ผ่าน1,067.89627.5241.2 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2ไม่ครบ9,681.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ333.46ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 309,053 318,546 0.00 % รายงานไม่ครบ 12,941 1,801 0.00 % รายงานไม่ครบ