สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศาลาว่าการกลาโหม) เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศาลาว่าการกลาโหม)268,471.63225,464.0016.0 %ไม่ผ่าน10,175.993,450.3766.1 %ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ประชาชื่น)110,030.8373,881.0032.9 %ผ่าน6,464.646,007.357.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน)256,108.38408,428.00-59.5 %ไม่ผ่าน9,294.272,974.6668.0 %ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ธน.)134,323.3923,064.0082.8 %ผ่าน5,758.01367.6993.6 %ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พท.ศอพท.)90,971.7720,728.0077.2 %ผ่าน5,345.29875.7083.6 %ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พัน.รวป.สป.)119,117.6021,922.0081.6 %ผ่าน6,333.322,698.2257.4 %ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รภท.ศอพท.)95,124.977,712.0091.9 %ผ่าน5,379.68285.9594.7 %ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รวท.อท.ศอพท. นครสวรรค์)103,305.6916,004.1984.5 %ผ่าน6,059.15603.0090.0 %ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศวพท.วท.กห.)87,119.7012,138.0086.1 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศอว.ศอพท. ลพบุรี)233,015.59200,505.0514.0 %ไม่ผ่าน6,586.101,888.9571.3 %ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร อท.ศอพท.)99,814.0026,077.0073.9 %ผ่าน5,339.04677.3087.3 %ผ่าน
รวม 1,597,404 1,035,923 35.15 % ผ่าน 66,735 19,829 70.29 % ผ่าน