สรุปผลประเมิน กองทัพเรือ เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กองทัพเรือ 384,194.78200,000.0047.9 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
01สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ (สลก.ทร.)437,287.84305,000.0030.3 %ผ่าน9,164.001,965.7578.5 %ผ่าน
02กรมสารบรรณทหารเรือ (สบ.ทร.)98,745.5971,000.0028.1 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
03กรมข่าวทหารเรือ พื้นที่ จว.ระนอง (ขว.ทร.)50,292.0323,978.5052.3 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
04กรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ (สสท.ทร.)163,211.0563,000.0061.4 %ผ่าน5,899.672,331.1260.5 %ผ่าน
05กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ (กพร.ทร.)51,954.5729,557.0043.1 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
06กองเรือยุทธการ (กร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ21,813.5713,589.0037.7 %ผ่าน
07ทัพเรือภาคที่ 1 (ทรภ.1)128,500.1376,899.5040.2 %ผ่าน8,610.932,599.0069.8 %ผ่าน
08ทัพเรือภาคที่ 2 (ทรภ.2)249,139.345,532.0097.8 %ผ่าน8,142.803,965.3551.3 %ผ่าน
09ทัพเรือภาคที่ 3 (ทรภ.3)69,599.5237,416.0046.2 %ผ่าน4,461.872,271.0049.1 %ผ่าน
10หน่วยบัญชการนาวิกโยธิน (นย.)1,817,026.90863,087.7552.5 %ผ่าน46,591.7931,898.5531.5 %ผ่าน
11หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.)765,981.75568,628.3825.8 %ผ่าน23,217.9615,712.4032.3 %ผ่าน
12ฐานทัพเรือสัตหีบ (ฐท.สส.)7,011,018.005,160,506.0026.4 %ผ่าน129,622.476,722.6094.8 %ผ่าน
13ฐานทัพเรือกรุงเทพ (ฐท.กท.)561,680.50305,579.0045.6 %ผ่าน12,946.142,622.2579.7 %ผ่าน
14กรมสารวัตรทหารเรือ (กรม สห.ทร.)257,765.3673,000.0071.7 %ผ่าน6,034.873,295.4045.4 %ผ่าน
15กรมอู่ทหารเรือ (อร.)193,195.69140,868.0027.1 %ผ่าน6,323.442,540.0059.8 %ผ่าน
16กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ (อล.ทร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ7,554.14893.3588.2 %ผ่าน
17กรมช่างโยธาทหารเรือ (ชย.ทร.)66,942.1824,000.0064.1 %ผ่าน1,522.15728.9052.1 %ผ่าน
18กรมสรรพาวุธทหารเรือ (สพ.ทร.)554,298.56274,397.0050.5 %ผ่าน13,226.3210,192.2522.9 %ผ่าน
19กรมพลาธิการทหารเรือ (พธ.ทร.)101,927.5360,000.0041.1 %ผ่าน4,603.85315.3093.2 %ผ่าน
20กรมแพทย์ทหารเรือ (พร.)1,814,053.401,430,172.0021.2 %ผ่าน9,885.583,663.4562.9 %ผ่าน
21กรมการขนส่งทหารเรือ (ขส.ทร.)3,749,809.8087,311.0097.7 %ผ่าน81,337.5435,438.0056.4 %ผ่าน
22กรมอุทกศาสตร์ (อศ.)185,755.1671,196.0061.7 %ผ่าน6,284.922,766.7056.0 %ผ่าน
23กรมสวัสดิการทหารเรือ (สก.ทร.)98,395.3937,000.0062.4 %ผ่าน2,824.871,667.5541.0 %ผ่าน
24กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ (วศ.ทร.)80,364.8039,000.0051.5 %ผ่าน3,948.93176.0095.5 %ผ่าน
25กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ยศ.ทร.)296,841.63218,689.6426.3 %ผ่าน10,260.796,873.0033.0 %ผ่าน
26โรงเรียนนายเรือ (รร.นร.)321,657.66212,390.0034.0 %ผ่าน12,164.564,822.5060.4 %ผ่าน
27กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี-ตราด (กปช.จต.)255,380.5560,511.9476.3 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
28หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.)135,322.42101,990.0924.6 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
29กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ (กบฮ.กร.)26,706.7212,249.7954.1 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
30กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ (กทบ.กร.)113,835.5833,000.0071.0 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
31กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ (กลน.กร.)95,196.1618,225.0080.9 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
32หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ (นสร.กร.)87,258.5742,377.4051.4 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
33ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 (ฐท.สข.ทรภ.2)79,560.2439,804.0050.0 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
34ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 (ฐท.พง.ทรภ.3)481,221.84339,232.0029.5 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
35กรมทหารราบที่ 2กองพลนาวิกโยธิน (กรม ร.2 พล.นย.)156,874.6377,760.0050.4 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
36กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน (กรม ร.3 พล.นย.)200,255.58138,591.0030.8 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
37กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 กองพลนาวิกโยธิน297,498.94150,252.0049.5 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
38กองพันทหารราบที่ 7 กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน111,372.3328,662.8674.3 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
39อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ (อจปร.อร.)1,266,483.50857,000.0032.3 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
40อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ (อรม.อร.)1,614,980.30981,230.0039.2 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
41โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ1,281,343.501,012,320.0021.0 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
รวม 25,712,930 14,271,414 44.50 % ผ่าน 436,443 157,049 64.02 % ผ่าน