สรุปผลประเมิน กองทัพอากาศ เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กองทัพอากาศ5,905,854.504,225,836.5028.4 %ผ่าน102,139.1477,495.0024.1 %ผ่าน
กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ505,467.44757,040.69-49.8 %ไม่ผ่าน10,007.0110,492.00-4.8 %ไม่ผ่าน
กองบิน 1678,464.19306,152.4154.9 %ผ่าน9,854.279,750.301.1 %ไม่ผ่าน
กองบิน 2375,850.25260,650.7030.7 %ผ่าน7,984.493,735.3053.2 %ผ่าน
กองบิน 21263,927.53184,778.0030.0 %ผ่าน5,584.626,075.35-8.8 %ไม่ผ่าน
กองบิน 23303,582.69257,414.5915.2 %ไม่ผ่าน6,897.626,151.0010.8 %ไม่ผ่าน
กองบิน 3114,313.3779,990.0030.0 %ผ่าน5,043.874,268.2515.4 %ไม่ผ่าน
กองบิน 4457,354.25479,445.53-4.8 %ไม่ผ่าน13,577.2112,821.005.6 %ไม่ผ่าน
กองบิน 41276,924.63258,290.486.7 %ไม่ผ่าน6,834.704,215.6038.3 %ผ่าน
กองบิน 46273,268.34107,384.2760.7 %ผ่าน5,953.983,373.3543.3 %ผ่าน
กองบิน 5292,657.28151,589.2048.2 %ผ่าน5,331.96586.5589.0 %ผ่าน
กองบิน 56421,293.50176,232.2258.2 %ผ่าน8,975.306,269.0030.2 %ผ่าน
กองบิน 7467,169.66321,120.0031.3 %ผ่าน9,264.156,513.0029.7 %ผ่าน
โรงเรียนการบิน366,775.00282,635.0922.9 %ผ่าน17,285.439,737.5043.7 %ผ่าน
รวม 10,702,903 7,848,560 26.67 % ผ่าน 214,734 161,483 24.80 % ผ่าน