สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1,016,590.00487,367.0052.1 %ผ่าน8,737.723,395.7661.1 %ผ่าน
รวม 1,016,590 487,367 52.06 % ผ่าน 8,738 3,396 61.14 % ผ่าน