สรุปผลประเมิน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 906,302.0066,060.0092.7 %ผ่าน5,933.101,565.0073.6 %ผ่าน
รวม 906,302 66,060 92.71 % ผ่าน 5,933 1,565 73.62 % ผ่าน