สรุปผลประเมิน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ163,589.8699,572.1839.1 %ผ่าน7,399.51261.4096.5 %ผ่าน
รวม 163,590 99,572 39.13 % ผ่าน 7,400 261 96.47 % ผ่าน