สรุปผลประเมิน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์12,687,622.00966,000.0092.4 %ผ่าน8,540.161,581.9781.5 %ผ่าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย28,675.5419,904.4830.6 %ผ่าน12,652.11256.5098.0 %ผ่าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต32,025.7212,642.5560.5 %ผ่าน1,055.60227.9178.4 %ผ่าน
รวม 12,748,323 998,547 92.17 % ผ่าน 22,248 2,066 90.71 % ผ่าน