สรุปผลประเมิน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 274,631.91172,000.0037.4 %ผ่าน6,918.001,335.4080.7 %ผ่าน
รวม 274,632 172,000 37.37 % ผ่าน 6,918 1,335 80.70 % ผ่าน