สรุปผลประเมิน กรมอนามัย เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมอนามัย 173,685.03136,000.0021.7 %ผ่าน8,581.391,777.7579.3 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง64,273.5336,000.0044.0 %ผ่าน417.50279.0933.2 %ผ่าน
รวม 237,959 172,000 27.72 % ผ่าน 8,999 2,057 77.14 % ผ่าน