สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม170,943.6975,461.0055.9 %ผ่าน5,845.56814.4986.1 %ผ่าน
รวม 170,944 75,461 55.86 % ผ่าน 5,846 814 86.07 % ผ่าน