สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 98,231.4773,000.0025.7 %ผ่าน6,126.96567.9290.7 %ผ่าน
รวม 98,231 73,000 25.69 % ผ่าน 6,127 568 90.73 % ผ่าน