สรุปผลประเมิน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่108,032.7085,838.0020.5 %ผ่าน5,829.92303.3594.8 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 5 พิษณุโลก2,765.532,165.0021.7 %ผ่าน1,619.68519.5667.9 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 4 ภูเก็ต3,117.463,006.003.6 %ไม่ผ่าน955.59557.2841.7 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 6 นครราชสีมา2,766.762,307.0016.6 %ไม่ผ่าน1,651.84329.1780.1 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 7 ราชบุรี2,789.812,139.0023.3 %ผ่าน418.96276.1134.1 %ผ่าน
รวม 119,472 95,455 20.10 % ผ่าน 10,476 1,985 81.05 % ผ่าน