สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน95,294.0266,000.0030.7 %ผ่าน5,629.82200.7596.4 %ผ่าน
รวม 95,294 66,000 30.74 % ผ่าน 5,630 201 96.43 % ผ่าน