สรุปผลประเมิน กรมธนารักษ์ เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมธนารักษ์129,416.9175,156.6041.9 %ผ่าน6,652.24748.2888.8 %ผ่าน
กองกษาปณ์48,339.5632,055.0033.7 %ผ่าน14,144.10991.4093.0 %ผ่าน
กองบริหารเงินตรา8,372.306,180.0026.2 %ผ่าน2,756.49790.4171.3 %ผ่าน
กองประเมินราคาทรัพย์สิน14,939.4442,370.00-183.6 %ไม่ผ่าน7,286.96134.4098.2 %ผ่าน
กองส่งเสริมเเละพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ10,655.108,333.0021.8 %ผ่าน3,184.59372.0888.3 %ผ่าน
รวม 211,723 164,095 22.50 % ผ่าน 34,024 3,037 91.08 % ผ่าน