สรุปผลประเมิน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ333,706.44169,670.4149.2 %ผ่าน6,677.252,801.2158.0 %ผ่าน
รวม 333,706 169,670 49.16 % ผ่าน 6,677 2,801 58.05 % ผ่าน