สรุปผลประเมิน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ177,296.2098,075.0044.7 %ผ่าน5,917.47538.6190.9 %ผ่าน
รวม 177,296 98,075 44.68 % ผ่าน 5,917 539 90.90 % ผ่าน