สรุปผลประเมิน กรมสรรพากร เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมสรรพากร 386,373.28422,890.31-9.5 %ไม่ผ่าน11,254.691,550.4086.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรภาค 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน6,815.89239.5496.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรภาค 217,674.1112,868.0027.2 %ผ่าน4,958.72406.0091.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรภาค 341,224.8220,259.0050.9 %ผ่าน6,029.17620.1889.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 19,663.6512,993.00-34.5 %ไม่ผ่าน2,462.64107.7995.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1019,767.8724,592.00-24.4 %ไม่ผ่าน3,685.86226.0093.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1121,911.596,015.2872.5 %ผ่าน3,149.43190.0094.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1216,094.329,314.6242.1 %ผ่าน3,005.3074.0097.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1327,085.9723,806.6212.1 %ไม่ผ่าน3,646.72211.0894.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1414,202.8210,522.4325.9 %ผ่าน3,277.64344.5089.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 12,517.673,182.6274.6 %ผ่าน2,943.63337.5288.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1611,302.768,809.0022.1 %ผ่าน2,691.71264.0090.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1710,897.8228.2699.7 %ผ่าน2,870.03225.4692.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1820,908.6515,000.0028.3 %ผ่าน3,102.31188.0093.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1914,894.5831,508.50-111.5 %ไม่ผ่าน3,782.21376.0090.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 214,452.1812,811.8711.3 %ไม่ผ่าน2,574.65133.0094.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2013,823.8118,446.00-33.4 %ไม่ผ่าน2,967.82262.0091.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2119,469.1531,060.00-59.5 %ไม่ผ่าน4,810.91456.0090.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2214,808.311.00100.0 %ผ่าน3,983.92353.0691.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2315,606.8612,896.0017.4 %ไม่ผ่าน3,273.09281.5591.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2421,089.1018,111.8114.1 %ไม่ผ่าน3,644.48168.1595.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2523,570.7611,498.0051.2 %ผ่าน3,138.42408.5087.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2617,360.925,811.1066.5 %ผ่าน4,760.23300.0093.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2725,011.2915,019.0040.0 %ผ่าน4,500.78380.0091.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2827,526.0422,000.0020.1 %ผ่าน3,834.19336.0091.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2914,757.3311,138.0024.5 %ผ่าน2,520.12136.5094.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 324,837.558,615.9265.3 %ผ่าน7,389.97440.3394.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3019,211.3014,959.0022.1 %ผ่าน3,576.67228.0093.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 424,051.0312,524.4947.9 %ผ่าน3,682.69266.0092.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 522,993.8815,610.8032.1 %ผ่าน3,852.0939.9099.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 633,651.8624,498.3927.2 %ผ่าน3,632.22150.0095.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 719,260.3114,790.0023.2 %ผ่าน3,902.60302.0092.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 824,631.8214,131.0442.6 %ผ่าน4,644.25492.0089.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 918,937.7115,000.0020.8 %ผ่าน3,834.61302.0092.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 15,592.013,243.4442.0 %ผ่าน368.7433.2591.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 26,771.523,619.8446.5 %ผ่าน352.040.9599.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองสาน6,662.472,874.3956.9 %ผ่าน302.601.9099.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง4,133.711,775.0057.1 %ผ่าน252.6038.0085.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดินแดง5,401.004,432.0017.9 %ไม่ผ่าน474.1176.0084.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดุสิตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน355.5727.1592.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตลิ่งชัน6,238.962,648.0057.6 %ผ่าน397.2838.0090.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 15,279.762,348.0055.5 %ผ่าน331.1395.0071.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 24,666.391,675.3664.1 %ผ่าน324.6957.0082.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกน้อย4,584.371,756.0061.7 %ผ่าน409.0847.5088.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกใหญ่6,125.272,568.0058.1 %ผ่าน465.4076.0083.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกะปิ6,176.145,878.564.8 %ไม่ผ่าน492.6957.0088.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางขุนเทียน6,004.002,571.8457.2 %ผ่าน412.0138.0090.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเขน6,353.383,075.2051.6 %ผ่าน511.2554.3089.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคอแหลม2,270.151,450.0036.1 %ผ่าน431.2370.5983.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นทีสาขาบางแค5,102.831,300.0074.5 %ผ่าน372.3149.4086.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซื่อ7,221.466,719.447.0 %ไม่ผ่าน375.970.9599.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา5,655.73755.0086.7 %ผ่าน428.1338.0091.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลัด5,158.914,243.0017.8 %ไม่ผ่าน356.00142.5060.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 15,756.273,862.0032.9 %ผ่าน310.861.0099.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 25,964.436,715.00-12.6 %ไม่ผ่าน347.2927.2392.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 35,651.402,460.0056.5 %ผ่าน348.9955.0184.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงกุ่ม7,907.903,841.4051.4 %ผ่าน416.3438.0090.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 14,347.89845.2080.6 %ผ่าน457.6747.5089.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 25,542.512,974.0046.3 %ผ่าน682.5760.3391.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประเวศ6,730.301,448.0078.5 %ผ่าน439.9676.0082.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 16,351.012,189.0065.5 %ผ่าน281.9827.1590.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน327.110.9599.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาไทไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน354.891.0099.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระโขนง5,558.524,873.0012.3 %ไม่ผ่าน300.4595.0068.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน234.5237.1984.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 24,656.40769.8483.5 %ผ่าน216.9233.9484.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาษีเจริญ4,367.701,354.0069.0 %ผ่าน319.2738.0088.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามีนบุรี5,780.624,077.0029.5 %ผ่าน452.1947.5089.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายานนาวาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน396.9235.2991.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 15,257.182,232.0057.5 %ผ่าน331.102.8599.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 24,115.69720.0082.5 %ผ่าน311.860.9599.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษฏร์บูรณะไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน370.0328.5092.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดกระบัง4,886.824,137.8415.3 %ไม่ผ่าน330.5095.0071.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดพร้าว5,366.571,295.0075.9 %ผ่าน399.3481.4579.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทองหลางไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน461.6676.0083.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนา7,538.654,553.0039.6 %ผ่าน374.1676.0079.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนหลวง5,632.602,729.0051.5 %ผ่าน401.4638.0090.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัมพันธวงศ์4,652.711,867.0059.9 %ผ่าน347.1342.7587.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสาทร6,143.533,011.8451.0 %ผ่าน487.8238.0092.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแขม5,725.542,340.0059.1 %ผ่าน459.9247.5089.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจอก4,699.661,893.0059.7 %ผ่าน365.6795.0074.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลักสี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน450.7639.9091.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 17,673.322,848.0062.9 %ผ่าน373.8676.0079.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 29,235.235,313.8442.5 %ผ่าน313.7238.0087.9 %ผ่าน
รวม 1,258,512 1,001,994 20.38 % ผ่าน 157,279 13,134 91.65 % ผ่าน