สรุปผลประเมิน กรมศุลกากร เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมศุลกากร467,561.44518,519.00-10.9 %ไม่ผ่าน16,438.7010,494.2736.2 %ผ่าน
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
รวม 467,561 518,519 -10.90 % ไม่ผ่าน 16,439 10,494 36.16 % ผ่าน