สรุปผลประเมิน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 80,904.0220,378.4074.8 %ผ่าน5,279.63244.4795.4 %ผ่าน
รวม 80,904 20,378 74.81 % ผ่าน 5,280 244 95.37 % ผ่าน