สรุปผลประเมิน สำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงบประมาณ267,094.63185,000.0030.7 %ผ่าน8,794.001,669.7181.0 %ผ่าน
รวม 267,095 185,000 30.74 % ผ่าน 8,794 1,670 81.01 % ผ่าน