สรุปผลประเมิน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ111,855.9375,939.9732.1 %ผ่าน5,489.12971.7182.3 %ผ่าน
รวม 111,856 75,940 32.11 % ผ่าน 5,489 972 82.30 % ผ่าน