สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 362,256.5961,989.0082.9 %ผ่าน6,014.40644.6289.3 %ผ่าน
รวม 362,257 61,989 82.89 % ผ่าน 6,014 645 89.28 % ผ่าน