สรุปผลประเมิน กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ113,290.6934,000.0070.0 %ผ่าน4,957.58337.8893.2 %ผ่าน
รวม 113,291 34,000 69.99 % ผ่าน 4,958 338 93.18 % ผ่าน