สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน283,231.59183,000.0035.4 %ผ่าน6,549.06772.6088.2 %ผ่าน
รวม 283,232 183,000 35.39 % ผ่าน 6,549 773 88.20 % ผ่าน