สรุปผลประเมิน กรมพลศึกษา เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมพลศึกษา457,373.28397,073.0013.2 %ไม่ผ่าน5,579.79642.4988.5 %ผ่าน
รวม 457,373 397,073 13.18 % ไม่ผ่าน 5,580 642 88.49 % ผ่าน