สรุปผลประเมิน กรมการท่องเที่ยว เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการท่องเที่ยว98,099.3426,000.0073.5 %ผ่าน5,861.19745.6287.3 %ผ่าน
รวม 98,099 26,000 73.50 % ผ่าน 5,861 746 87.28 % ผ่าน