สรุปผลประเมิน กรมการข้าว เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการข้าว169,164.2091,690.0045.8 %ผ่าน6,549.06964.7985.3 %ผ่าน
รวม 169,164 91,690 45.80 % ผ่าน 6,549 965 85.27 % ผ่าน