สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ174,035.53149,000.0014.4 %ไม่ผ่าน8,331.26741.6891.1 %ผ่าน
นิคมร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์9,141.131,820.0080.1 %ผ่าน752.93266.3764.6 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี2,426.291,788.2026.3 %ผ่าน721.55349.0751.6 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง2,613.981,200.0054.1 %ผ่าน8,102.3146.5099.4 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์2,387.94959.0059.8 %ผ่าน493.54141.7771.3 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี9,958.471,806.0081.9 %ผ่าน821.2953.8793.4 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่3,456.11514.6085.1 %ผ่าน1,150.38389.5066.1 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น2,955.731,422.9451.9 %ผ่าน840.65312.1862.9 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว2,707.271,145.0057.7 %ผ่าน710.38231.3067.4 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง3,414.311,283.0062.4 %ผ่าน474.2298.5479.2 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร2,386.601,614.6832.3 %ผ่าน454.39319.3729.7 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี3,200.852,121.0033.7 %ผ่าน549.47269.7550.9 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,953.192,193.0068.5 %ผ่าน768.18332.2856.7 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง3,009.681,931.0035.8 %ผ่าน475.02174.1963.3 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี2,288.861,549.0032.3 %ผ่าน601.95244.5959.4 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี2,324.712,918.00-25.5 %ไม่ผ่าน744.73120.2583.9 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์3,898.251,797.0053.9 %ผ่าน906.05235.0974.1 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา3,986.931,916.0051.9 %ผ่าน692.74178.8974.2 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร5,132.411,756.0065.8 %ผ่าน624.53126.3379.8 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก4,351.713,617.0716.9 %ไม่ผ่าน1,389.85143.1889.7 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา3,204.611,245.2061.1 %ผ่าน934.54307.0067.1 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา2,685.941,763.9434.3 %ผ่าน600.82230.4661.6 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 2,242.591,185.0047.2 %ผ่าน512.83165.1367.8 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก2,600.25746.4471.3 %ผ่าน509.91246.0051.8 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา2,558.591,407.0045.0 %ผ่าน834.75494.6540.7 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์2,496.433,008.00-20.5 %ไม่ผ่าน722.96266.0663.2 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง2,642.421,639.6537.9 %ผ่าน666.18293.5055.9 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี2,803.011,441.0048.6 %ผ่าน694.38167.4975.9 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี2,348.94780.0066.8 %ผ่าน422.40142.5066.3 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา3,175.764,203.64-32.4 %ไม่ผ่าน771.89365.5052.6 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล3,072.133,628.40-18.1 %ไม่ผ่าน685.42270.9360.5 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา2,676.431,622.0039.4 %ผ่าน534.79228.0057.4 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 3,277.711,595.0051.3 %ผ่าน529.53290.2345.2 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา3,866.463,153.0018.5 %ไม่ผ่าน820.33299.7563.5 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี3,574.252,332.0034.8 %ผ่าน539.95323.5340.1 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี2,358.09725.0069.3 %ผ่าน424.66235.5644.5 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา2,549.622,176.0014.7 %ไม่ผ่าน2,418.47295.1687.8 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 2,668.253,079.00-15.4 %ไม่ผ่าน804.01327.4959.3 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร720.051,571.00-118.2 %ไม่ผ่าน626.60260.8558.4 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์2,430.791,404.6142.2 %ผ่าน486.55171.3064.8 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ 13,601.991,615.4088.1 %ผ่าน761.16552.0327.5 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส2,765.222,644.004.4 %ไม่ผ่าน673.22232.4465.5 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส2,675.80799.0070.1 %ผ่าน898.94472.0047.5 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 2,159.554,236.06-96.2 %ไม่ผ่าน479.19244.9948.9 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี3,732.692,025.8945.7 %ผ่าน1,218.00224.2081.6 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร2,469.312,174.3011.9 %ไม่ผ่าน794.69185.3776.7 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย4,044.141,841.9854.5 %ผ่าน1,612.28581.4063.9 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่5,951.775,541.286.9 %ไม่ผ่าน2,347.40461.7080.3 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก2,824.162,710.004.0 %ไม่ผ่าน977.31438.5255.1 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน2,897.261,946.8532.8 %ผ่าน669.47339.8349.2 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา2,523.59580.0077.0 %ผ่าน673.61224.2066.7 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก2,945.391,266.0057.0 %ผ่าน765.24402.8947.4 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี2,528.741,035.5059.1 %ผ่าน568.0957.9389.8 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์2,162.811,417.8034.4 %ผ่าน552.83271.4750.9 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่3,667.17640.0082.5 %ผ่าน613.89240.0360.9 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,423.95973.0071.6 %ผ่าน1,635.35262.6983.9 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี2,870.681,580.8644.9 %ผ่าน450.78213.3652.7 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง2,596.392,207.0015.0 %ไม่ผ่าน989.19211.8578.6 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน2,356.681,407.0040.3 %ผ่าน506.28178.3864.8 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี2,849.25838.0070.6 %ผ่าน377.36112.9170.1 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 15,259.148,102.0046.9 %ผ่าน1,957.78197.3389.9 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี25,073.3525,067.330.0 %ไม่ผ่าน1,492.79371.2275.1 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 26,827.029,760.8863.6 %ผ่าน2,241.39496.0077.9 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี18,855.8710,306.0045.3 %ผ่าน958.69536.5244.0 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 12,731.429,135.3028.2 %ผ่าน3,322.15322.5090.3 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์23,027.9612,856.9944.2 %ผ่าน2,378.13412.3082.7 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 6,880.196,195.0010.0 %ไม่ผ่าน2,592.05414.8184.0 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช18,259.7213,909.4823.8 %ผ่าน3,087.96423.8686.3 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง 15,079.0114,443.004.2 %ไม่ผ่าน2,673.98654.0075.5 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน8,048.786,004.1825.4 %ผ่าน3,538.41449.6887.3 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 19,063.0414,059.0426.2 %ผ่าน1,420.23421.4070.3 %ผ่าน
รวม 564,734 388,377 31.23 % ผ่าน 87,374 20,764 76.24 % ผ่าน