สรุปผลประเมิน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร428,240.03104,626.0075.6 %ผ่าน10,107.20ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 428,240 104,626 75.57 % ผ่าน 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ