สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์165,140.02100,354.0039.2 %ผ่าน7,318.222,010.0072.5 %ผ่าน
รวม 165,140 100,354 39.23 % ผ่าน 7,318 2,010 72.53 % ผ่าน