สรุปผลประเมิน กรมชลประทาน (สามเสน) เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมชลประทาน (สามเสน)401,568.44447,771.00-11.5 %ไม่ผ่าน18,586.724,182.8577.5 %ผ่าน
กรมชลประทานปากเกร็ด75,099.51263,708.00-251.1 %ไม่ผ่าน31,462.6932,090.85-2.0 %ไม่ผ่าน
รวม 476,668 711,479 -49.26 % ไม่ผ่าน 50,049 36,274 27.52 % ผ่าน