สรุปผลประเมิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์80,071.0828,729.0064.1 %ผ่าน5,382.81620.9788.5 %ผ่าน
รวม 80,071 28,729 64.12 % ผ่าน 5,383 621 88.46 % ผ่าน